Seinan Gakuin University

Select Language

  • Japanese
  • English
  • Francais
  • Chinese
  • Korean

常见问题解答


常见问题解答

 常见问题登在下列英文官方网站上。
 英文官方网站
 请用英文或日文联系。

page top


Seinan Gakuin University

6-2-92 Nishijin, Sawara-ku, Fukuoka 814-8511 Japan

Copyright © Seinan Gakuin University.All rights reserved.