OPEN

指定校推薦入試・学部独自の指定校推薦入試

西南学院高等学校、西南女学院高等学校からの推薦入試

西南学院高等学校、西南女学院高等学校からの推薦入試

2025年度  西南学院高等学校からの推薦入試

1.趣旨
 建学の精神を一にする、西南学院高等学校からの推薦入学制度です。全学部で計100名以内の学生を受け入れています。

2.募集人員

学部学科募集人員
神学部 神学科 1名
外国語学部 外国語学科 12名
商学部 商学科 6名
経営学科 6名
経済学部 経済学科 10名
国際経済学科 5名
法学部 法律学科 20名
国際関係法学科 7名
人間科学部 児童教育学科 7名
社会福祉学科 10名
心理学科 4名
国際文化学部 国際文化学科 12名
合計 100名

※出願はインターネット出願のみです。

3.選考方法
 小論文および面接試験

4.入試要項 ※7月上旬に公開予定です。
 入試要項
   小論文形式

 推薦書
 志望理由書
 神学コース出願様式一式


2025年度 西南女学院高等学校からの推薦入試

1.趣旨
 西南女学院は、本学と同じくキリスト教の一宗派アメリカ南部バプテスト派宣教師によって設立され、本学に近い教育方針を堅持しています。このことから同学院高等学校で学びを進め、さらに本学での勉学に強い意欲を有する者を受け入れることを目的としています。
 
2.募集人員

学部 学科募集人員
外国語学部 外国語学科 3名
商学部 商学科 1名
経営学科 1名

経済学部

経済学科 1名
国際経済学科 1名
法学部 法律学科 1名
国際関係法学科 1名
人間科学部 児童教育学科 1名
社会福祉学科 2名
心理学科 1名
国際文化学部 国際文化学科 1名
合計 14名

※出願はインターネット出願のみです。


3.選考方法
 小論文および面接試験

4.入試要項 ※7月上旬に公開予定です。
 入試要項
   小論文形式

 推薦書
 志望理由書